EPTE: percutane electrolyse bij peesklachten

 

Wat is percutane electrolyse en hoe werkt het?

Percutane Electrolyse is een innovatieve behandelvorm voor de behandeling van chronische tendinopathieën. De behandeling duurt kort, is efficiënt en wordt uitgevoerd met minimale pijn voor de patiënt

Praktisch gezien bestaat de EPTE therapie uit enkele behandelsessies waarbij een acupunctuur- of dry needle-naald onder echogeleiding naar het aangedane gebied gebracht. Door het EPTE apparaat wordt met een lage intensiteit de elektrische stroom toegediend. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die leiden tot weefselherstel.

 Wat zijn de voordelen van percutane electrolyse?

De techniek stimuleert de eerste fase in regeneratie, die bij chronische tendinopathieën onvoldoende  is. De elektrolyse zet een ontstekingsreactie in gang die nodig is voor regeneratie van  weefsel.

 • Het beschadigde weefsel wordt direct behandeld.

 • Gezond weefsel wordt niet aangetast.

 • Groot slagingspercentage. Klinische studies en groeiende ervaring wijzen uit dat EPTE    effectief is in een grote meerderheid van de tendinopathieën

 • De patiënt ervaart een klein prikje, dat nauwelijks of geen pijn doet.

Indicaties voor percutane electrolyse

Percutane electrolyse kan worden ingezet voor de behandeling van tendinopatieën van:

 • Schouderpees (Supraspinatuspees)

 • Kniepees (Patellapees)

 • Achillespees

 • Tenniselleboog (Laterale epicondyle extensoren)

 • ‘Hielspoor” (Plantaire fascia)

Contra-indicaties voor percutane electrolyse

Percutane electrolyse wordt niet aanbevolen voor patiënten met:

 • Prothesen

 • Pacemakers

 • Zwangerschap

 • Kanker of oncologische behandeling

 • Thrombophlebitis

 • Huidproblemen

 • Neurosensorische afwijkingen

Combinatie met oefenprogramma

Een percutane electrolyse behandeling is niet een op zichzelf staande therapievorm. De behandeling wordt idealiter gecombineerd met een daarop afgestemd evidence based oefenprogramma en andere behandelvormen.

EPTE gecombineerd met functionele en gedoseerde belasting van de aangedane structuren leidt zelfs in chronische non-responsieve tendinopathieën vaak tot een aanzienlijke verbetering van de klachten.

Hoe lang duurt een behandelsessie?

Een behandelsessie duurt ongeveer 15 minuten, inclusief hygiënische en echografische handelingen en uitleg aan de patiënt.

  Hoeveel behandelingen heb je nodig voor resultaat?

oefenprogramma kan dan worden doorgezet. EPTE geeft net die Er wordt aangeraden niet meer dan 4 tot 6 keer te behandelen. Je streeft naar een significante pijnreductie binnen deze sessies. Chronische tendinopathieën kosten echter tijd om volledig pijnvrij te worden en dit dient ook uitgelegd te worden aan de patiënt. Het flankerend beleid met een gradueel opbouwend stimulus aan het weefsel die het herstelproces bevordert.

Wordt de behandeling vergoed?

Percutane electrolyse valt binnen het domein van de fysiotherapeut. Er gelden daarom de gebruikelijke regels voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Submenu


Nieuws


Vermeld via het contactformulier gerust wat u van mijn website vindt.

Lees verder.......

CONTACTNoord 6
1741 BD Schagen
Telefoon: 0224-213121
E-Mail: m.heddes@hetnet.nl