Echografie

Echografie maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Ze worden het lichaam ingestuurd en door de organen teruggekaatst. Het teruggekaatste geluid wordt door een computer omgezet in een elektronisch signaal, waardoor het grafisch weer te geven is op een monitor. Zo kan de behande- laar afwijkingen ontdekken, zoals peesontstekingen, beschadigd kraakbeen of afgescheurde banden.

Voordelen zijn er nog meer: een echografie is ongevaarlijk en kan eindeloos worden herhaald. Het is een snelle manier om de aard en de aanleiding van de klacht exact in beeld te brengen, waarna de behandeling meteen kan worden ingezet. Het gebruik van het apparaat is bovendien voor de patiƫnt (en zijn zorgverzekering) niet onnodig duur: Voor de echografische diagnose wordt eenzelfde bedrag in rekening gebracht als voor een behandeling fysiotherapie.